Koha som bibliotekssystem

Bibliotek som vill migrera till Koha!

Kreablo började undersöka bibliotekssystemmarknaden 2015 och såg potentialen och intresset för Koha. Under 2016 hade vi avslutat vår första migrering av Koha och hann göra några till innan vi år 2017 blev kontaktade av imCode som ville samarbeta kring Koha. Inom ramen för vårt dåvarande samarbete Koha Sverige så har vi tillsammans migrerat ca 20 kommuners bibliotekssystem, minst 30 skolbibliotek, tre högskolebibliotek och sju specialbibliotek åt våra myndigheter. Migreringarna har skett från Book-IT, Libra, Micromark, Sierra, FreeLib, FileMaker, VTLS och Aleph till Koha. Ett införande inbegriper vanligtvis även integrationer med olika externa system eller plugins till Koha. Det kan t ex handla om att integrera SMS-tjänster, kontroll mot folkbokföringsregister, BTJ, Libris (KB katalogtjänst), federerad inloggning (via SAML och LDAP), SSO, fjärrlån mm. Vi gör även utveckling av Koha-plugins (inmatningshjälp, inköpsstöd mm).

Kreablo har den 20 maj 2021 valt att säga upp samarbetet med imCode. Vi har inte kunnat enas om alla villkor för samarbetet. Vi tar fortsatt ansvar för våra tidigare gemensamma slutkunder men tar inte längre nya affärer tillsammans. Däremot så tar vi gärna nya kunder på egen hand. Så hör av dig!

Läs mer om hur Kreablo migrerade Arkitektur- och designcentrum från Libra till Koha och hur vi införde Koha till Stockholms konstnärliga högskola.

Koha_logo_sv.png
Koha är ett bibliotekssystem publicerat under en öppen licens och där utvecklingsarbetet drivs fram av en stor global nätgemenskap (Officiell hemsida: koha-community.org).

 • Systemet finns installerat på fler än 4000 bibliotek (libraries.org; karta över installationer). 
 • Det finns ca 60 leverantörer1.
 • Det finns ett hundratal utvecklare och systemet förbättras kontinuerligt. Varje månad släpps buggfixar och var sjätte månad tillkommer nya funktioner. För att förstå storleksordningen av det utvecklingsarbete som läggs på systemet:  Under mindre än sex månader har nätgemenskapen lagt mer än 80 arbetsmånaders utveckling på nya funktioner2.

Funktioner

 • Koha är ett webbaserat verksamhetssystem för bibliotek som kan hantera en mängd administrativa processer vanliga på moderna bibliotek såsom katalogisering, auktoritetshantering, hantering av periodika, cirkulation, förvärv, rapportering mm. Det finns ett administrativt gränssnitt för personalen och en OPAC3 som kan göras tillgänglig för vanliga användare / låntagare. Läs mer om Kohas funktioner.
 • Stöd för branschstandarder4 såsom Z39.50, SRU och SIP2;
 • XML-taggad lagring av marc-poster ger snabb tillgång till data;
 • Systemet är redo för RDA.5;

Nyttan

 • Flexibelt. Utvecklat av många olika bibliotek för många olika bibliotek! Verka i Kohas utvecklingscommunity för att påverka den framtida utvecklingen!
 • Beprövat. Dela erfarenheter med andra i den stora användarbasen!
 • Leverantörsoberoende. Byt leverantör utan att byta system! Eller förvalta systemet på egen hand!
 • Kostnadseffektivt. Dela på utvecklingskostnader! 
 • Ger arbetsro och förutsägbarhet: "Vi får behålla Koha så länge vi vill eftersom Koha är öppen programvara. När det är dags att göra en ny upphandling så räcker det att vi upphandlar konsulter för drift, support och utveckling. Vi behöver inte upphandla nytt bibliotekssystem om det inte är så att vi själva väljer det. Byte av system kostar oerhört mycket resurser, inte minst mänskliga insatser. Nu kan vi ostört jobba på utan att tänka på systembyte."

Demo

Kreablo har satt upp en svensk demo av Koha tillhandahållen av Kreablo där du gärna får pröva dig fram! 

Migrering till Koha - aktiviteter

Hur går det då till att migrera ert bibliotekssystem till Koha? Processen att konvertera ert biblioteks bestånd sker i nära dialog med oss och handlar om ett antal aktiviteter:

 • Först beställer ni ett databasuttag från er nuvarande leverantör.
 • Vi sätter upp er instans av Koha i vår miljö.
 • Sedan gör vi en testmigrering där vi hämtar in databasuttaget och matchar innehållet i ert nuvarande bibliotekssystem mot Koha.
 • Sedan följer en eller flera cykler av tester och justeringar: Resultatet av den första testmigreringen utvärderas av er: överensstämmer innehållet i Koha med innehållet i ert befintliga bibliotekssystem? Ni rapporterar skillnader till oss. Vi gör vidare justeringar. Ni granskar. Och så fortsätter det iterativt tills dess att överensstämmelsen är tillräckligt god.
 • Då är det dags för er att begära ett skarpt uttag från er nuvarande leverantör och samtidigt stänga ner användningen av ert nuvarande bibliotekssystem.
 • Vi migrerar in beståndet från det skarpa uttaget (tar ungefär en dag) och sedan ska det vara klart. Möjligtvis kan det komma några fler justeringar som behöver göras i efterhand men detta ska i stort sett vara avklarat under testmigreringen.

Er nuvarande leverantör kommer antagligen att ta betalt för båda databasuttagen. Vi rekommendera er också att snabbt kolla upp uppsägningstiden för ert nuvarande bibliotekssystem då den kan vara lång.

Implementeringschecklista

När Kreablo har installerat er driftmiljö så vill vi att ni utgår från implementeringschecklistan för att konfigurera Koha så att det passar ert bibliotek. Det är ni som är experter på era rutiner och vet hur ni vill ordna er verksamhet. Vi finns naturligtvis tillgängliga för att hjälpa er om det behövs.

Testplan vid migrering till Koha

Konverteringen från det gamla bibliotekssystemet till Koha måste testas grundligt. Testplanen vid migrering till Koha beskriver vad ni som bibliotek gör och vad vi som leverantör gör!

Koha i Sverige

Koha har de senaste åren i stor utsträckning lokaliserats till svenska förhållanden och till exempel översatts6. Mycket av utvecklingen har finansierats av Kungliga biblioteket och drivits på av Region Halland.

I Sverige finns det idag folkbibliotek, universitetsbibliotek, specialbibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek som använder Koha. Listan nedan är inte fullständig utan anger några exempel:

Karta.

Kompletterande tjänster

Källor och fotnoter

 1. ^ https://koha-community.org/support/paid-support/
 2. ^ Siffrorna är hämtade från http://dashboard.koha-community.org/ under mars 2016. Inför release 3.24 har mer än 14.000 arbetstimmar lagts. 14.000 h delat med 167 h per månad blir mer än 80 arbetsmånader.
 3. ^
 4. ^ https://wiki.koha-community.org/wiki/APIs_and_protocols_supported_by_Koha
 5. ^
 6. ^ Observera att översättningar är en färskvara. Med nya versioner av Koha kommer översättningarna att behöva kompletteras. Det är emellertid ett mindre omfattande arbete nu när lejonparten är översatt.

Hej kontakta oss.svg

E-post: info@kreablo.se
Telefon: 073 847 92 64
Fler kontaktuppgifter