Vill du göra föreskrifter och handböcker mer tillgängliga?

bok.png

Kreablo är ett mindre IT-konsultföretag som hjälpt en myndighet att göra sin föreskrift och handbok mer tillgänglig och lättsökt.

Tidigare publicerades föreskriften och handboken endast som långa pdf-dokument med många korsreferenser. Det var besvärligt att bläddra fram relevant information ur de båda dokumenten.

Idag är föreskriftens och handbokens innehåll indelat i objekt och sökbart i databas. Informationsobjekten kan kategoriseras och användas för att sammanställa anpassade vyer beroende på läsarens intresseområde. Detta innebär att användarna kan söka fram info på ett flexibelt sätt. Kunskapsstödet erbjuder en mer tillgänglig och sökbar information samlad på ett ställe. Användarna slipper gå till flera källor för att få en helhetsbild av föreskrift, handbok och besvarade frågor. Med andra ord sparar vi på människors tid och energi.

Mer om vårt referensuppdrag:

kaffemugg.png
Kontakta oss på Kreablo om du vill du göra regelverk och vägledningar mer tillgängliga, lättanvända och öppna. Vi tar gärna en förutsättningslös diskussion med dig. 

Vi kan till exempel erbjuda:

  • närapå automatisk bearbetning av era dokument för flytt till databas eller wiki. Dokumentens innehåll kan alltså brytas ner till regelnivå, paragrafnivå eller liknande.
  • anpassade vyer beroende på läsarens intresseområde
  • kraftfull sökfunktion
  • API för enkel åtkomst av den data myndighetenväljer att dela med sig av. Detta främjar vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn enligt det så kallade PSI-direktivet
  • andra funktioner som ni efterfrågar. Bolla gärna dina tankar på önskvärda funktioner med oss.

Hej kontakta oss.svg

E-post: info@kreablo.se
Telefon: 073 847 92 64
Fler kontaktuppgifter