Från separata dokument till sammanhållet kunskapsstöd!

Processen.png123steg.pngInfons_struktur.png

1. Publikationer i form av till exempel föreskrifter och instruktioner föreligger ofta i PDF-dokument eller liknande. En användare är sällan ute efter hela publikationen utan söker egentligen en mindre del efterfrågad info som ligger insprängd bland annan info. Den eftersökta information kan rentav föreligga i olika dokument.

2. Beroende på användarnas specifika behov kan Kreablo sätta upp en semi-automatisk bearbetning av dokumenten så att informationen bryts upp i logiska metadata-märkta enheter som kan importeras till en databas och utvecklingsplattform.

3. När publikationens innehåll har brutits upp till flexibla, logiska enheter så kan den efterfrågade information koncentreras och samlas i en anpassad vy. Användaren slipper öppna flera olika dokument och söka på flera olika ställen i varje dokument. En tillgängligare publikation ger en gladare användare som får mer tid över till annat! 

Hej kontakta oss.svg

E-post: info@kreablo.se
Telefon: 073 847 92 64
Fler kontaktuppgifter